HOTNEWS
IMAGE พิธีบวงสรวงดวงพระวิญญาณสมเด็จพระนเรศวรมหาราชและถวายพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
วันอาทิตย์, 30 เมษายน 2560 อ่านทั้งหมด 3 ครั้ง
  พิธีบวงสรวงดวงพระวิญญาณสมเด็จพระนเรศวรมหาราชและถวายพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช นางสมจิต บุญคงเสน รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร... Read More...
IMAGE สืบสานประเพณีสงกรานต์จวนผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี
วันพุธ, 19 เมษายน 2560 อ่านทั้งหมด 40 ครั้ง
สืบสานประเพณีสงกรานต์จวนผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี นายอภินันท์ สีดาพงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี นายสมชาย ประเสริฐศรี รองอธิการบดีสถาบันการพลศึกษา... Read More...
IMAGE การแข่งขันกีฬาแฮนด์บอลรายการ IHF Trophy – Continental Phase 2017
วันอังคาร, 25 เมษายน 2560 อ่านทั้งหมด 39 ครั้ง
โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรีร่วมกับสมาคมกีฬาแฮนด์บอลแห่งประเทศไทยจัดการแข่งขันกีฬาแฮนด์บอลรายการ IHF Trophy – Continental Phase 2017ระหว่างวันที่ ๒๔ - ๒๘ เมษายน ๒๕๖๐ ได้รับเกียรติจาก ท่านวราวุธ... Read More...
IMAGE สืบสานประเพณีสงกรานต์โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี
วันอังคาร, 25 เมษายน 2560 อ่านทั้งหมด 24 ครั้ง
สืบสานประเพณีสงกรานต์ คณะผู้บริหาร ครู บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี "รดน้ำ ดำหัว" ขอพรผอ.อภินันท์ สีดาพงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี... Read More...
IMAGE สุขสันต์วันสงกรานต์ สถาบันพลศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี
วันพุธ, 12 เมษายน 2560 อ่านทั้งหมด 48 ครั้ง
สุขสันต์วันสงกรานต์ สถาบันพลศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี   นายอภินันท์ สีดาพงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรีร่วมพิธีรดน้ำดำหัวขอพร นายสมชาย ประเสริฐศรี... Read More...
IMAGE การแข่งขันกีฬามวยปล้ำชิงชนะเลิศแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ๒๕๖๐
วันพุธ, 19 เมษายน 2560 อ่านทั้งหมด 41 ครั้ง
การแข่งขันกีฬามวยปล้ำชิงชนะเลิศแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ๒๕๖๐ Southeast Asian Junior&Cadet Wrestling Championships 2017 ทีมชาติไทย ทีม Dสังกัดโรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรีสังกัดสถาบันการพลศึกษา... Read More...
IMAGE สรุปเหรียญกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ ๓๓ ชุมพร-ระนองเกมส์
วันพุธ, 12 เมษายน 2560 อ่านทั้งหมด 78 ครั้ง
สรุปผลการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ ๓๓ชุมพร-ระนองเกมส์ จังหวัดสุพรรณบุรี จบอันดับ ๔ ได้เหรียญทอง ๓๘ เหรียญ เหรียญเงิน ๔๐ เหรียญ เหรียญทองแดง ๓๘เหรียญ... Read More...
IMAGE การแข่งขันกีฬาจักรยานประเภทลู่ กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ ๓๓ ชุมพร-ระนองเกมส์ ณ สนามเวโลโดม สนามกีฬาแห่งที่ ๒ โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี
วันจันทร์, 10 เมษายน 2560 อ่านทั้งหมด 59 ครั้ง
การแข่งขันกีฬาจักรยานประเภทลู่ กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๓ “ชุมพร – ระนองเกมส์” วันที่ ๒๔ – ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ สนามเวลโลโดรม  สนามกีฬาแห่งที่ ๒  โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี... Read More...
IMAGE พิธีบวงสรวงดวงพระวิญญาณสมเด็จพระนเรศวรมหาราชและถวายพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
วันอาทิตย์, 30 เมษายน 2560 อ่านทั้งหมด 3 ครั้ง
  พิธีบวงสรวงดวงพระวิญญาณสมเด็จพระนเรศวรมหาราชและถวายพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช นางสมจิต บุญคงเสน รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร... Read More...
IMAGE สืบสานประเพณีสงกรานต์จวนผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี
วันพุธ, 19 เมษายน 2560 อ่านทั้งหมด 40 ครั้ง
สืบสานประเพณีสงกรานต์จวนผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี นายอภินันท์ สีดาพงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี นายสมชาย ประเสริฐศรี รองอธิการบดีสถาบันการพลศึกษา... Read More...
IMAGE การแข่งขันกีฬาแฮนด์บอลรายการ IHF Trophy – Continental Phase 2017
วันอังคาร, 25 เมษายน 2560 อ่านทั้งหมด 39 ครั้ง
โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรีร่วมกับสมาคมกีฬาแฮนด์บอลแห่งประเทศไทยจัดการแข่งขันกีฬาแฮนด์บอลรายการ IHF Trophy – Continental Phase 2017ระหว่างวันที่ ๒๔ - ๒๘ เมษายน ๒๕๖๐ ได้รับเกียรติจาก ท่านวราวุธ... Read More...
IMAGE สืบสานประเพณีสงกรานต์โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี
วันอังคาร, 25 เมษายน 2560 อ่านทั้งหมด 24 ครั้ง
สืบสานประเพณีสงกรานต์ คณะผู้บริหาร ครู บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี "รดน้ำ ดำหัว" ขอพรผอ.อภินันท์ สีดาพงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี... Read More...
IMAGE สุขสันต์วันสงกรานต์ สถาบันพลศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี
วันพุธ, 12 เมษายน 2560 อ่านทั้งหมด 48 ครั้ง
สุขสันต์วันสงกรานต์ สถาบันพลศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี   นายอภินันท์ สีดาพงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรีร่วมพิธีรดน้ำดำหัวขอพร นายสมชาย ประเสริฐศรี... Read More...
IMAGE การแข่งขันกีฬามวยปล้ำชิงชนะเลิศแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ๒๕๖๐
วันพุธ, 19 เมษายน 2560 อ่านทั้งหมด 41 ครั้ง
การแข่งขันกีฬามวยปล้ำชิงชนะเลิศแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ๒๕๖๐ Southeast Asian Junior&Cadet Wrestling Championships 2017 ทีมชาติไทย ทีม Dสังกัดโรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรีสังกัดสถาบันการพลศึกษา... Read More...
IMAGE สรุปเหรียญกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ ๓๓ ชุมพร-ระนองเกมส์
วันพุธ, 12 เมษายน 2560 อ่านทั้งหมด 78 ครั้ง
สรุปผลการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ ๓๓ชุมพร-ระนองเกมส์ จังหวัดสุพรรณบุรี จบอันดับ ๔ ได้เหรียญทอง ๓๘ เหรียญ เหรียญเงิน ๔๐ เหรียญ เหรียญทองแดง ๓๘เหรียญ... Read More...
IMAGE การแข่งขันกีฬาจักรยานประเภทลู่ กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ ๓๓ ชุมพร-ระนองเกมส์ ณ สนามเวโลโดม สนามกีฬาแห่งที่ ๒ โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี
วันจันทร์, 10 เมษายน 2560 อ่านทั้งหมด 59 ครั้ง
การแข่งขันกีฬาจักรยานประเภทลู่ กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๓ “ชุมพร – ระนองเกมส์” วันที่ ๒๔ – ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ สนามเวลโลโดรม  สนามกีฬาแห่งที่ ๒  โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี... Read More...
IMAGE สอบราคาซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย (ชุดนักเรียน)
วันศุกร์, 03 กุมภาพันธ์ 2560
ประกาศโรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี เรื่อง สอบราคาซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย (ชุดนักเรียน)   Read More...
IMAGE สอบราคาซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย (ชุดกีฬา)
วันพฤหัสบดี, 26 มกราคม 2560
ประกาศโรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี เรื่อง สอบราคาซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย (ชุดกีฬา)   Read More...
IMAGE สอบราคาจ้างเหมาบริการดูแลภูมิทัศน์ภายในโรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี
วันจันทร์, 19 กันยายน 2559
ประกาศโรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาบริการดูแลภูมิทัศน์ภายในโรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี Read More...
IMAGE สอบราคาซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย (ชุดนักเรียน)
วันศุกร์, 03 กุมภาพันธ์ 2560
ประกาศโรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี เรื่อง สอบราคาซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย (ชุดนักเรียน)   Read More...
IMAGE สอบราคาซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย (ชุดกีฬา)
วันพฤหัสบดี, 26 มกราคม 2560
ประกาศโรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี เรื่อง สอบราคาซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย (ชุดกีฬา)   Read More...
IMAGE สอบราคาจ้างเหมาบริการดูแลภูมิทัศน์ภายในโรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี
วันจันทร์, 19 กันยายน 2559
ประกาศโรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาบริการดูแลภูมิทัศน์ภายในโรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี Read More...
อธิการบดี
ผู้อำนวยการ

จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

748901
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวมทั้งสิ้น
87
739
826
741667
87
28333
748901

หมายเลขไอพี: 54.198.190.185
Server Time: 2017-05-01 02:13:37
You are here: