HOTNEWS
IMAGE ปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๖๐
วันจันทร์, 22 พฤษภาคม 2560 อ่านทั้งหมด 22 ครั้ง
ปฐมนิเทศนักเรียนใหม่และประชุมผู้ปกครองและนักเรียนใหม่ปีการศึกษา ๒๕๖๐ โดย นายอภินันท์ สีดาพงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนได้มอบนโยบาย และการบริหารงาน และระเบียบต่าง ๆโรงเรียน... Read More...
IMAGE โครงการประชุมสัมมนาทบทวนแผนพัฒนาการจัดการศึกษาและการจัดทำแผนบริหารงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
วันจันทร์, 22 พฤษภาคม 2560 อ่านทั้งหมด 18 ครั้ง
โครงการประชุมสัมมนาทบทวนแผนพัฒนาการจัดการศึกษา และการจัดทำแผนบริหารงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ นายอภินันท์ สีดาพงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานเปิดการประชุมสัมนา... Read More...
IMAGE การแข่งขันกีฬาแฮนด์บอลรายการ IHF Trophy – Continental Phase 2017
วันอังคาร, 25 เมษายน 2560 อ่านทั้งหมด 114 ครั้ง
โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรีร่วมกับสมาคมกีฬาแฮนด์บอลแห่งประเทศไทยจัดการแข่งขันกีฬาแฮนด์บอลรายการ IHF Trophy – Continental Phase 2017ระหว่างวันที่ ๒๔ - ๒๘ เมษายน ๒๕๖๐ ได้รับเกียรติจาก ท่านวราวุธ... Read More...
IMAGE พิธีบวงสรวงดวงพระวิญญาณสมเด็จพระนเรศวรมหาราชและถวายพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
วันอาทิตย์, 30 เมษายน 2560 อ่านทั้งหมด 78 ครั้ง
  พิธีบวงสรวงดวงพระวิญญาณสมเด็จพระนเรศวรมหาราชและถวายพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช นางสมจิต บุญคงเสน รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร... Read More...
IMAGE สืบสานประเพณีสงกรานต์จวนผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี
วันพุธ, 19 เมษายน 2560 อ่านทั้งหมด 88 ครั้ง
สืบสานประเพณีสงกรานต์จวนผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี นายอภินันท์ สีดาพงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี นายสมชาย ประเสริฐศรี รองอธิการบดีสถาบันการพลศึกษา... Read More...
IMAGE สืบสานประเพณีสงกรานต์โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี
วันอังคาร, 25 เมษายน 2560 อ่านทั้งหมด 59 ครั้ง
สืบสานประเพณีสงกรานต์ คณะผู้บริหาร ครู บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี "รดน้ำ ดำหัว" ขอพรผอ.อภินันท์ สีดาพงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี... Read More...
IMAGE สุขสันต์วันสงกรานต์ สถาบันพลศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี
วันพุธ, 12 เมษายน 2560 อ่านทั้งหมด 101 ครั้ง
สุขสันต์วันสงกรานต์ สถาบันพลศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี   นายอภินันท์ สีดาพงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรีร่วมพิธีรดน้ำดำหัวขอพร นายสมชาย ประเสริฐศรี... Read More...
IMAGE การแข่งขันกีฬามวยปล้ำชิงชนะเลิศแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ๒๕๖๐
วันพุธ, 19 เมษายน 2560 อ่านทั้งหมด 96 ครั้ง
การแข่งขันกีฬามวยปล้ำชิงชนะเลิศแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ๒๕๖๐ Southeast Asian Junior&Cadet Wrestling Championships 2017 ทีมชาติไทย ทีม Dสังกัดโรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรีสังกัดสถาบันการพลศึกษา... Read More...
IMAGE ปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๖๐
วันจันทร์, 22 พฤษภาคม 2560 อ่านทั้งหมด 22 ครั้ง
ปฐมนิเทศนักเรียนใหม่และประชุมผู้ปกครองและนักเรียนใหม่ปีการศึกษา ๒๕๖๐ โดย นายอภินันท์ สีดาพงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนได้มอบนโยบาย และการบริหารงาน และระเบียบต่าง ๆโรงเรียน... Read More...
IMAGE โครงการประชุมสัมมนาทบทวนแผนพัฒนาการจัดการศึกษาและการจัดทำแผนบริหารงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
วันจันทร์, 22 พฤษภาคม 2560 อ่านทั้งหมด 18 ครั้ง
โครงการประชุมสัมมนาทบทวนแผนพัฒนาการจัดการศึกษา และการจัดทำแผนบริหารงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ นายอภินันท์ สีดาพงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานเปิดการประชุมสัมนา... Read More...
IMAGE การแข่งขันกีฬาแฮนด์บอลรายการ IHF Trophy – Continental Phase 2017
วันอังคาร, 25 เมษายน 2560 อ่านทั้งหมด 114 ครั้ง
โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรีร่วมกับสมาคมกีฬาแฮนด์บอลแห่งประเทศไทยจัดการแข่งขันกีฬาแฮนด์บอลรายการ IHF Trophy – Continental Phase 2017ระหว่างวันที่ ๒๔ - ๒๘ เมษายน ๒๕๖๐ ได้รับเกียรติจาก ท่านวราวุธ... Read More...
IMAGE พิธีบวงสรวงดวงพระวิญญาณสมเด็จพระนเรศวรมหาราชและถวายพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
วันอาทิตย์, 30 เมษายน 2560 อ่านทั้งหมด 78 ครั้ง
  พิธีบวงสรวงดวงพระวิญญาณสมเด็จพระนเรศวรมหาราชและถวายพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช นางสมจิต บุญคงเสน รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร... Read More...
IMAGE สืบสานประเพณีสงกรานต์จวนผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี
วันพุธ, 19 เมษายน 2560 อ่านทั้งหมด 88 ครั้ง
สืบสานประเพณีสงกรานต์จวนผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี นายอภินันท์ สีดาพงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี นายสมชาย ประเสริฐศรี รองอธิการบดีสถาบันการพลศึกษา... Read More...
IMAGE สืบสานประเพณีสงกรานต์โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี
วันอังคาร, 25 เมษายน 2560 อ่านทั้งหมด 59 ครั้ง
สืบสานประเพณีสงกรานต์ คณะผู้บริหาร ครู บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี "รดน้ำ ดำหัว" ขอพรผอ.อภินันท์ สีดาพงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี... Read More...
IMAGE สุขสันต์วันสงกรานต์ สถาบันพลศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี
วันพุธ, 12 เมษายน 2560 อ่านทั้งหมด 101 ครั้ง
สุขสันต์วันสงกรานต์ สถาบันพลศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี   นายอภินันท์ สีดาพงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรีร่วมพิธีรดน้ำดำหัวขอพร นายสมชาย ประเสริฐศรี... Read More...
IMAGE การแข่งขันกีฬามวยปล้ำชิงชนะเลิศแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ๒๕๖๐
วันพุธ, 19 เมษายน 2560 อ่านทั้งหมด 96 ครั้ง
การแข่งขันกีฬามวยปล้ำชิงชนะเลิศแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ๒๕๖๐ Southeast Asian Junior&Cadet Wrestling Championships 2017 ทีมชาติไทย ทีม Dสังกัดโรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรีสังกัดสถาบันการพลศึกษา... Read More...
IMAGE สอบราคาซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย (ชุดนักเรียน)
วันศุกร์, 03 กุมภาพันธ์ 2560
ประกาศโรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี เรื่อง สอบราคาซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย (ชุดนักเรียน)   Read More...
IMAGE สอบราคาซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย (ชุดกีฬา)
วันพฤหัสบดี, 26 มกราคม 2560
ประกาศโรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี เรื่อง สอบราคาซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย (ชุดกีฬา)   Read More...
IMAGE สอบราคาจ้างเหมาบริการดูแลภูมิทัศน์ภายในโรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี
วันจันทร์, 19 กันยายน 2559
ประกาศโรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาบริการดูแลภูมิทัศน์ภายในโรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี Read More...
IMAGE สอบราคาซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย (ชุดนักเรียน)
วันศุกร์, 03 กุมภาพันธ์ 2560
ประกาศโรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี เรื่อง สอบราคาซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย (ชุดนักเรียน)   Read More...
IMAGE สอบราคาซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย (ชุดกีฬา)
วันพฤหัสบดี, 26 มกราคม 2560
ประกาศโรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี เรื่อง สอบราคาซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย (ชุดกีฬา)   Read More...
IMAGE สอบราคาจ้างเหมาบริการดูแลภูมิทัศน์ภายในโรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี
วันจันทร์, 19 กันยายน 2559
ประกาศโรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาบริการดูแลภูมิทัศน์ภายในโรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี Read More...
อธิการบดี
ผู้อำนวยการ

จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

777712
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวมทั้งสิ้น
164
1129
6675
762267
28898
28333
777712

หมายเลขไอพี: 54.166.197.230
Server Time: 2017-05-27 06:01:05
You are here: