• 01A.jpg
 • 01B.jpg
 • 01Vollayball.jpg
 • 02Swimming.jpg
 • 03Tekwando.jpg
 • 04Wesling.jpg
 • 05Baseball.jpg
 • 06Football.jpg
 • 07Bicycle.jpg
 • 08Running.jpg
 • 09Judo.jpg
 • 10Gym.jpg
 • 11Boxing.jpg
 • 12Sepuk.jpg
 • 13Shootting.jpg
 • 14Weight.jpg
 • 15Karatedo.jpg
 • 16Tennis.jpg
 • 17Wusu.jpg

ข่าวประชาสัมพันธ์

รางวัลชนะเลิศวอลเลย์บอลยุวชน "เอสโคล่า" ประจำปี ๒๕๖๐ รุ่นอายุไม่เกิน ๑๖ ปี รอบคัดเลือกภาคกลาง

รางวัลชนะเลิศวอลเลย์บอลยุวชนชาย "เอสโคล่า"  ประจำปี ๒๕๖๐ รุ่นอายุไม่เกิน ๑๖ ปี  รอบคัดเลือกภาคกลาง   การแข่งขันวอลเลย์บอลยุวชนชาย "เอสโคล่า"  ประจำปี ๒๕๖๐   ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยา...

Read more

จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ เรื่อง เผบแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

ประกาศโรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  ...

ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

ประกาศโรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบบประมาณ ๒๕๖๑  ...

สอบราคาซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย (ชุดนักเรียน)

ประกาศโรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี เรื่อง สอบราคาซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย (ชุดนักเรียน)   ...

สอบราคาซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย (ชุดกีฬา)

ประกาศโรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี เรื่อง สอบราคาซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย (ชุดกีฬา)   ...

สอบราคาจ้างเหมาบริการดูแลภูมิทัศน์ภายในโรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี

ประกาศโรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาบริการดูแลภูมิทัศน์ภายในโรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี ...

สอบราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารภายในโรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี

ประกาศโรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารภายในโรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี        ...

สอบราคาซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย

โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย  รายละเอียด คลิกที่นี่...

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 5 รายการ

โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 5 รายการ รายละเอียด คลิกที่นี่...

ดูงานจัดซื้อจัดจ้าง ทั้งหมด