HOTNEWS
IMAGE คณะครูบุคลากรและนักเรียนร่วมแสดงความยินดีต้อนรับผู้อำนวยการ
Wednesday, 05 October 2016 อ่านทั้งหมด 88 ครั้ง
คณะครู บุคลากรและนักเรียนร่วมแสดงความยินดีต้อนรับผู้อำนวยการ     คณะครู บุคลากรและนักเรียนโรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมแสดงความยินดีและต้อนรับ นายอภินันท์... Read More...
IMAGE พิธีเชิดชูเกียรติและมุทิตาจิตข้าราชการเกษียณอายุราชการ ณ โรงแรมพชร จ.สุพรรณบุรี
Wednesday, 05 October 2016 อ่านทั้งหมด 63 ครั้ง
พิธีเชิดชูเกียรติและมุทิตาจิตข้าราชการเกษียณอายุราชการ "จากวันที่พากเพียร สู่วันเกษียณที่ภูมิ"   ว่าที่ร้อยตรี ดร.อานนท์ สำรวจการณ์ ผู้อำนวยการ และอาจารย์อัญชลี  บรรจงศิริ... Read More...
IMAGE พิธีเชิดชูเกียรติและมุทิตาจิตข้าราชการเกษียณอายุราชการ "จากวันที่พากเพียร สู้่วันเกษียณที่ภูมิ" ในวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๙ ณ โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี
Wednesday, 05 October 2016 อ่านทั้งหมด 53 ครั้ง
พิธีเชิดชูเกียรติและมุทิตาจิตข้าราชการเกษียณอายุราชการ "จากวันที่พากเพียร สู่วันเกษียณที่ภูมิ"     ว่าที่ร้อยตรี ดร.อานนท์ สำรวจการณ์ ผู้อำนวยการ และอาจารย์อัญชลี  บรรจงศิริ... Read More...
IMAGE การแข่งขันฟุตบอลนัดพิเศษ ระหว่าง ทีมบุคลากรโรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี กับ ทีมบุคลากรโรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทอง
Sunday, 02 October 2016 อ่านทั้งหมด 89 ครั้ง
  การแข่งขันฟุตบอลนัดพิเศษ ระหว่าง ทีมบุคลากรโรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี กับ ทีมบุคลากรโรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทอง     วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๙  ณ... Read More...
IMAGE ทดสอบสมรรถภาพนักเรียน
Friday, 30 September 2016 อ่านทั้งหมด 87 ครั้ง
ทดสอบสมรรถภาพนักเรียน       โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี โดยงานวิทยาศาสตร์การกีฬา ฝ่ายงานพัฒนากีฬาและกิจการนักเรียน จัดทำการทดสอบสมรรถภาพทางด้านร่างกายของนักเรียน... Read More...
IMAGE การแข่งขันกีฬาจักรยานประเภทลู่ชิงแชมป์ประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทาน "ควีนคัพส์" สนามที่สาม และชิงถ้วย ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา
Friday, 30 September 2016 อ่านทั้งหมด 60 ครั้ง
การแข่งขันกีฬาจักรยานประเภทลู่ชิงแชมป์ประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทาน "ควีนคัพส์" และชิงถ้วย ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา นายกรัฐมนตรีคนที่ ๒๑ วันที่ ๒๔ - ๒๕ กันยายน ๒๕๕๘ ณ สนามเวลโลโดรม... Read More...
IMAGE ฟุตบอลบุคลากร ร.ร.กีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี Vs สมาคมผู้ปกครอง ร.ร.กีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี
Friday, 30 September 2016 อ่านทั้งหมด 70 ครั้ง
การแข่งขันฟุตบอลนัดพิเศษ ระหว่าง ทีมบุคลากรโรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี กับ สมาคมผู้ปกครองโรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี     วันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๙  ณ... Read More...
IMAGE วิชาการผูกเงื่อน ลูกเสือเนตรนารี ชั้น ม.๒
Friday, 23 September 2016 อ่านทั้งหมด 92 ครั้ง
วิชาการผูกเงื่อน ลูกเสือเนตรนารี ชั้น ม.๒     โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี จัดการเรียนการสอนวิชาลูกเสือขเนตรนารีสามัญ การผูกเงื่อนของนักเรียนชั้น ม.๒ วันพุธ ที่ ๒๑ กันยานยน... Read More...
IMAGE คณะครูบุคลากรและนักเรียนร่วมแสดงความยินดีต้อนรับผู้อำนวยการ
Wednesday, 05 October 2016 อ่านทั้งหมด 88 ครั้ง
คณะครู บุคลากรและนักเรียนร่วมแสดงความยินดีต้อนรับผู้อำนวยการ     คณะครู บุคลากรและนักเรียนโรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมแสดงความยินดีและต้อนรับ นายอภินันท์... Read More...
IMAGE พิธีเชิดชูเกียรติและมุทิตาจิตข้าราชการเกษียณอายุราชการ ณ โรงแรมพชร จ.สุพรรณบุรี
Wednesday, 05 October 2016 อ่านทั้งหมด 63 ครั้ง
พิธีเชิดชูเกียรติและมุทิตาจิตข้าราชการเกษียณอายุราชการ "จากวันที่พากเพียร สู่วันเกษียณที่ภูมิ"   ว่าที่ร้อยตรี ดร.อานนท์ สำรวจการณ์ ผู้อำนวยการ และอาจารย์อัญชลี  บรรจงศิริ... Read More...
IMAGE พิธีเชิดชูเกียรติและมุทิตาจิตข้าราชการเกษียณอายุราชการ "จากวันที่พากเพียร สู้่วันเกษียณที่ภูมิ" ในวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๙ ณ โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี
Wednesday, 05 October 2016 อ่านทั้งหมด 53 ครั้ง
พิธีเชิดชูเกียรติและมุทิตาจิตข้าราชการเกษียณอายุราชการ "จากวันที่พากเพียร สู่วันเกษียณที่ภูมิ"     ว่าที่ร้อยตรี ดร.อานนท์ สำรวจการณ์ ผู้อำนวยการ และอาจารย์อัญชลี  บรรจงศิริ... Read More...
IMAGE การแข่งขันฟุตบอลนัดพิเศษ ระหว่าง ทีมบุคลากรโรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี กับ ทีมบุคลากรโรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทอง
Sunday, 02 October 2016 อ่านทั้งหมด 89 ครั้ง
  การแข่งขันฟุตบอลนัดพิเศษ ระหว่าง ทีมบุคลากรโรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี กับ ทีมบุคลากรโรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทอง     วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๙  ณ... Read More...
IMAGE ทดสอบสมรรถภาพนักเรียน
Friday, 30 September 2016 อ่านทั้งหมด 87 ครั้ง
ทดสอบสมรรถภาพนักเรียน       โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี โดยงานวิทยาศาสตร์การกีฬา ฝ่ายงานพัฒนากีฬาและกิจการนักเรียน จัดทำการทดสอบสมรรถภาพทางด้านร่างกายของนักเรียน... Read More...
IMAGE การแข่งขันกีฬาจักรยานประเภทลู่ชิงแชมป์ประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทาน "ควีนคัพส์" สนามที่สาม และชิงถ้วย ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา
Friday, 30 September 2016 อ่านทั้งหมด 60 ครั้ง
การแข่งขันกีฬาจักรยานประเภทลู่ชิงแชมป์ประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทาน "ควีนคัพส์" และชิงถ้วย ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา นายกรัฐมนตรีคนที่ ๒๑ วันที่ ๒๔ - ๒๕ กันยายน ๒๕๕๘ ณ สนามเวลโลโดรม... Read More...
IMAGE ฟุตบอลบุคลากร ร.ร.กีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี Vs สมาคมผู้ปกครอง ร.ร.กีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี
Friday, 30 September 2016 อ่านทั้งหมด 70 ครั้ง
การแข่งขันฟุตบอลนัดพิเศษ ระหว่าง ทีมบุคลากรโรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี กับ สมาคมผู้ปกครองโรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี     วันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๙  ณ... Read More...
IMAGE วิชาการผูกเงื่อน ลูกเสือเนตรนารี ชั้น ม.๒
Friday, 23 September 2016 อ่านทั้งหมด 92 ครั้ง
วิชาการผูกเงื่อน ลูกเสือเนตรนารี ชั้น ม.๒     โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี จัดการเรียนการสอนวิชาลูกเสือขเนตรนารีสามัญ การผูกเงื่อนของนักเรียนชั้น ม.๒ วันพุธ ที่ ๒๑ กันยานยน... Read More...
IMAGE สอบราคาจ้างเหมาบริการดูแลภูมิทัศน์ภายในโรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี
Monday, 19 September 2016
ประกาศโรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาบริการดูแลภูมิทัศน์ภายในโรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี Read More...
IMAGE สอบราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารภายในโรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี
Monday, 19 September 2016
ประกาศโรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารภายในโรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี         Read More...
สอบราคาซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย
Wednesday, 17 February 2016
โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย  รายละเอียด คลิกที่นี่ Read More...
IMAGE สอบราคาจ้างเหมาบริการดูแลภูมิทัศน์ภายในโรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี
Monday, 19 September 2016
ประกาศโรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาบริการดูแลภูมิทัศน์ภายในโรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี Read More...
IMAGE สอบราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารภายในโรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี
Monday, 19 September 2016
ประกาศโรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารภายในโรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี         Read More...
สอบราคาซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย
Wednesday, 17 February 2016
โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย  รายละเอียด คลิกที่นี่ Read More...
อธิการบดี
ผู้อำนวยการ

จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

534672
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวมทั้งสิ้น
384
1026
3396
526595
25571
39428
534672

หมายเลขไอพี: 54.205.164.202
Server Time: 2016-10-26 09:13:45
You are here: