HOTNEWS
IMAGE วิชาการผูกเงื่อน ลูกเสือเนตรนารี ชั้น ม.๒
Friday, 23 September 2016 อ่านทั้งหมด 21 ครั้ง
วิชาการผูกเงื่อน ลูกเสือเนตรนารี ชั้น ม.๒     โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี จัดการเรียนการสอนวิชาลูกเสือขเนตรนารีสามัญ การผูกเงื่อนของนักเรียนชั้น ม.๒ วันพุธ ที่ ๒๑ กันยานยน... Read More...
IMAGE ประชุมคณะกรรมการการสถานศึกษา ครั้งที่ ๒ ภาคเรียนที่ ๑ / ๒๕๕๙
Friday, 23 September 2016 อ่านทั้งหมด 23 ครั้ง
ประชุมคณะกรรมการการสถานศึกษา  ครั้งที่ ๒ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙       โรงเรียนกีฬาจังหวัด จัดการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ครั้งที่ ๒ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙... Read More...
IMAGE วิชาสูทกรรม ลูกเสือเนตรนารี ชั้น ม.๑
Friday, 23 September 2016 อ่านทั้งหมด 25 ครั้ง
กิจกรรมวิชาสูทกรรมลูกเสือ-เนตรนารี ชั้น ม.๑     โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี จัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาสูทกรรมลูกเสือ-เนตรนารี ชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษาปีที่ ๑... Read More...
IMAGE การแข่งขันวอลเลย์บอลยุวชน "เอสโคล่า" อายุไม่เกิน ๑๖ ปี ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๒๗ ประจำปี ๒๕๕๙
Friday, 23 September 2016 อ่านทั้งหมด 26 ครั้ง
การแข่งขันวอลเลย์บอลยุวชน "เอสโคล่า" อายุไม่เกิน ๑๖ ปี ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๒๗ ประจำปี ๒๕๕๙     ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี... Read More...
IMAGE นักเรียนโรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมแข่งขันกีฬา "พาราลิมปิกเกมส์ 2016"
Friday, 23 September 2016 อ่านทั้งหมด 26 ครั้ง
''พาราลิมปิกเกมส์ 2016''     นางสาวอัญชญา เกตุแก้ว นักเรียนชั้น ม.๕/๒ เข้าร่วมการแข่งขัน ''พาราลิมปิกเกมส์ 2016'' ณ นครรีโอ เด จาเนโร ประเทศบราซิล ผลการแข่งขัน อันดันที่ ๖ รอบชิงชนะเลิศ... Read More...
IMAGE กิจกรรมวิชาสูทกรรมลูกเสือเนตรนารี ชั้น ม.๓
Tuesday, 13 September 2016 อ่านทั้งหมด 76 ครั้ง
กิจกรรมวิชาสูทกรรมลูกเสือ-เนตรนารี ชั้น ม.๓        โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี จัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาสูทกรรมลูกเสือ-เนตรนารี ชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น... Read More...
IMAGE การแข่งขันกีฬาเทควันโดชิงถ้วยประทาน พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลีฯ
Friday, 23 September 2016 อ่านทั้งหมด 22 ครั้ง
การแข่งขันกีฬาเทควันโดชิงถ้วยประทาน พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ   ผลการแข่งขัน ได้รับรางวัล ๑๐ เหรียญทอง ๘ เหรียญเงิน ๓... Read More...
IMAGE กิจกรรมทัศนศึกษา "มหกรรมสมุนไพร"
Friday, 02 September 2016 อ่านทั้งหมด 96 ครั้ง
กิจกรรมทัศนศึกษา "มหกรรมสมุนไพร"       กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาพลศึกษา นำโดย อ.ณัฐภรณ์  ปลาทิพย์  และคณะ นำนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ไปทัศนศึกษาดูงาน "มหกรรมสมุนไพร"  ... Read More...
IMAGE วิชาการผูกเงื่อน ลูกเสือเนตรนารี ชั้น ม.๒
Friday, 23 September 2016 อ่านทั้งหมด 21 ครั้ง
วิชาการผูกเงื่อน ลูกเสือเนตรนารี ชั้น ม.๒     โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี จัดการเรียนการสอนวิชาลูกเสือขเนตรนารีสามัญ การผูกเงื่อนของนักเรียนชั้น ม.๒ วันพุธ ที่ ๒๑ กันยานยน... Read More...
IMAGE ประชุมคณะกรรมการการสถานศึกษา ครั้งที่ ๒ ภาคเรียนที่ ๑ / ๒๕๕๙
Friday, 23 September 2016 อ่านทั้งหมด 23 ครั้ง
ประชุมคณะกรรมการการสถานศึกษา  ครั้งที่ ๒ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙       โรงเรียนกีฬาจังหวัด จัดการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ครั้งที่ ๒ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙... Read More...
IMAGE วิชาสูทกรรม ลูกเสือเนตรนารี ชั้น ม.๑
Friday, 23 September 2016 อ่านทั้งหมด 25 ครั้ง
กิจกรรมวิชาสูทกรรมลูกเสือ-เนตรนารี ชั้น ม.๑     โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี จัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาสูทกรรมลูกเสือ-เนตรนารี ชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษาปีที่ ๑... Read More...
IMAGE การแข่งขันวอลเลย์บอลยุวชน "เอสโคล่า" อายุไม่เกิน ๑๖ ปี ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๒๗ ประจำปี ๒๕๕๙
Friday, 23 September 2016 อ่านทั้งหมด 26 ครั้ง
การแข่งขันวอลเลย์บอลยุวชน "เอสโคล่า" อายุไม่เกิน ๑๖ ปี ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๒๗ ประจำปี ๒๕๕๙     ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี... Read More...
IMAGE นักเรียนโรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมแข่งขันกีฬา "พาราลิมปิกเกมส์ 2016"
Friday, 23 September 2016 อ่านทั้งหมด 26 ครั้ง
''พาราลิมปิกเกมส์ 2016''     นางสาวอัญชญา เกตุแก้ว นักเรียนชั้น ม.๕/๒ เข้าร่วมการแข่งขัน ''พาราลิมปิกเกมส์ 2016'' ณ นครรีโอ เด จาเนโร ประเทศบราซิล ผลการแข่งขัน อันดันที่ ๖ รอบชิงชนะเลิศ... Read More...
IMAGE กิจกรรมวิชาสูทกรรมลูกเสือเนตรนารี ชั้น ม.๓
Tuesday, 13 September 2016 อ่านทั้งหมด 76 ครั้ง
กิจกรรมวิชาสูทกรรมลูกเสือ-เนตรนารี ชั้น ม.๓        โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี จัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาสูทกรรมลูกเสือ-เนตรนารี ชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น... Read More...
IMAGE การแข่งขันกีฬาเทควันโดชิงถ้วยประทาน พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลีฯ
Friday, 23 September 2016 อ่านทั้งหมด 22 ครั้ง
การแข่งขันกีฬาเทควันโดชิงถ้วยประทาน พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ   ผลการแข่งขัน ได้รับรางวัล ๑๐ เหรียญทอง ๘ เหรียญเงิน ๓... Read More...
IMAGE กิจกรรมทัศนศึกษา "มหกรรมสมุนไพร"
Friday, 02 September 2016 อ่านทั้งหมด 96 ครั้ง
กิจกรรมทัศนศึกษา "มหกรรมสมุนไพร"       กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาพลศึกษา นำโดย อ.ณัฐภรณ์  ปลาทิพย์  และคณะ นำนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ไปทัศนศึกษาดูงาน "มหกรรมสมุนไพร"  ... Read More...
IMAGE สอบราคาจ้างเหมาบริการดูแลภูมิทัศน์ภายในโรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี
Monday, 19 September 2016
ประกาศโรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาบริการดูแลภูมิทัศน์ภายในโรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี Read More...
IMAGE สอบราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารภายในโรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี
Monday, 19 September 2016
ประกาศโรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารภายในโรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี         Read More...
สอบราคาซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย
Wednesday, 17 February 2016
โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย  รายละเอียด คลิกที่นี่ Read More...
IMAGE สอบราคาจ้างเหมาบริการดูแลภูมิทัศน์ภายในโรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี
Monday, 19 September 2016
ประกาศโรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาบริการดูแลภูมิทัศน์ภายในโรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี Read More...
IMAGE สอบราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารภายในโรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี
Monday, 19 September 2016
ประกาศโรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารภายในโรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี         Read More...
สอบราคาซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย
Wednesday, 17 February 2016
โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย  รายละเอียด คลิกที่นี่ Read More...
ผู้บริหารสถานศึกษา
อธิบดี1

ระบบงานภายในโรงเรียน

ห้องสมุดออนไลน์
learning
ระบบงานนักเรียน
ระบบงานครู
http://www.spss.ac.th/index.php/en/2015-01-19-06-53-03

จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

504896
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวมทั้งสิ้น
1870
1034
3867
491228
35223
27089
504896

หมายเลขไอพี: 107.20.104.110
Server Time: 2016-09-27 17:11:41
You are here: