ผู้ฝึกสอนกีฬามวยสากล

 

   ผู้ฝึกสอนกีฬามวยสากล

 

 
 นายตะวัน   สิงห์โพธิ์งาม  นายนพชัย  นาคสุวรรณ

 

ผลงานการแข่งขัน