ผู้ฝึกสอนกีฬาคาราเต้โด

 

   ผู้ฝึกสอนกีฬาคาราเต้โด

 

   
 นายพลวศิน   สารธรรม  นางสาวปริญญา  ขุนทอง

ผลงานการแข่งขัน