ผู้ฝึกสอนกีฬาเทควันโด

 

somsak

นายสมศักดิ์  ชนะวงศ์วิสุทธิ์

 ผู้ฝึกสอนกีฬาเทควันโด