เนื้อหา

ผลงานยิมนาสติกกีฬาสุพรรณบุรี "เชียงรายเกมส์"

   ผลการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา แห่งชาติ ครั้งที่ 36
"เชียงรายเกมส์" 23-31 มกราคม 2558
กีฬายิมนาสติกศิลป์
นักกีฬายิมนาสติก โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี เข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียน  นักศึกษา  แห่งชาติ  ครั้งที่ 36  "เชียงรายเกมส์" ระหว่างวันที่ 23-31 มกราคม 2557 ณ จ.เชียงราย ผลการแข่งขันนักกีฬายิมนาสติกคว้าเหรียญรางวัลจำนวนทั้งหมดคือ 12 เหรียญทอง 6 เหรียญเงิน 5 เหรียญทองแดง และรางวัลผู้ฝึกสอนชายยอดเยี่ยม คือ นายวินิจ  รัตนแก้ว รางวัลผู้ฝึกสอนหญิงยอดเยี่ยม คือ นางสาวจิราภรณ์ รัตนแก้ว นักกีฬาดีเด่นชาย คือ นายอนาวิน  โพธิ์ทอง  นักกีฬาดีเด่นหญิง คือ นางสาวกัญญารัตน์  สุภาษา