ข้าราชการ

 

 Atsawin

นายอัศวิน  พูลทวี

ครู คศ.๓ (ผู้ฝึกสอนกีฬาว่ายน้ำ)

Keerati 

นางกีรติ   พูลทวี

ครู คศ. (ครูการงานอาชีพฯ)

Wilaiwan 

นางสาววิไลวรรณ จำรูญนิรันดร์

ครู คศ. (ครูแนะแนว)

Boonsong 

นายบุญส่ง  ก้องแดนไพร

ครู คศ. (ผู้ฝึกสอนกีฬาฟุตบอล)

       

Punnanapa 

นางปุณณภา  ศรีเที่ยงตรง

ครู คศ. (ครูสุขศึกษา)

Tiranan

นางสาวธิรนันท์  ดาราไตร

ครู คศ. (ครูภาษาอังกฤษ)

 Natlada

นางสาวณัฐรดา  เกียวกุล

ครู คศ. (ครูภาคประถมศึกษา)

 Tatsanee

นางทัศนีย์  เสริมศิริ

ครู คศ. (ผู้ฝึกสอนกีฬากรีฑา)

       

 

Nalinee

นางนลินี  พิริยธำรงกุล

ครู คศ.๓ (ครูคณิตศาสตร์)

 

Arkom

นายอาคม พรหมวาศ 

ครู คศ.๓ (ผู้ฝึกสอนกีฬาวูซู)

 

Nattaporn

นางณัฐภรณ์  ปลาทิพย์

ครู คศ.๓ (ครูสุขศึกษา)

 

Jirasak

นายจิระศักดิ์  ปลาทิพย์

ครู คศ.๓ (ผู้ฝึกสอนกีฬากรีฑา)

       

 

Sangchai

นายแสงชัย  ชื่นวิโรจน์

ครู คศ.๓ (ผู้ฝึกสอนกีฬาเทนนิส) 

 

Supawadee 

นางสาวสุภาวดี  ธรรมประชา

ครู คศ.๓ (ครูคณิตศาสตร์)

 

Saowalee

นางสาวเสาวลี  แจ้งใจดี

ครู คศ.๓ (ครูวิทยาศาสตร์) 

 

 

Boontham 

นายบุญธรรม  เริ่มคิดการณ์

ครู คศ.๒ (ครูสังคมศึกษา)

       

 

Prem

นางสาวเปรม  กิจเมธี

ครู คศ.๒ (ครูคณิตศาสตร์)

 

Surachat

นายสุรเชษฐ  เขียวไสว

ครู คศ.๒ (ครูคณิตศาสตร์)

 

 

Dungta

นางดวงตา  เหมาเพชร

ครู คศ.๒ (ครูชีววิทยา)

 

Prawatwong

นายประวัติวงศ์  หาวะบุตร

ครู คศ.๒ (ผู้ฝึกสอนกีฬาเซปักตะกร้อ)

 

       

 

Surasak

นายสุุรศักดิ์  แพรต่วน

ครู คศ.๑ (ผู้ฝึกสอนกีฬายกน้ำหนัก)

 

Chaiyot

นายชัยยศ  สิริธรานนท์

ครู คศ.๑ (ผู้ฝึกสอนกีฬาเบสบอล)

 

Jiraporn

นางสาวจิราภรณ์  รัตนแก้ว

ครู คศ.๑ (ผู้ฝึกสอนกีฬายิมนาสติก)

 

Komsan

นายคมสันต์  ทองทับ

ครู คศ.๑ (ผู้ฝึกสอนกีฬาวูซู)

       

Patcharapon

นายพชรพล  คำสมาน

ครู คศ.๑ (ผู้ฝึกสอนกีฬาเทนนิส)

Wattanachai

นายวัฒนชัย  ส่องกระโทก

ครู คศ.๑ (ผู้ฝึกสอนกีฬาเซปักตะกร้อ)

Pornchai

นายพรชัย  สุนิพันธ์

ครู คศ.๑ (ครูฟิสิกส์)

Thongbai

นายทองใบ  ทาแน่น

ครู คศ.๑ (ผู้ฝึกสอนกีฬามวยสากล)

       
 

Paptawan

นายภาพตะวัน  คุ่ยกลิ่น

ครูผู้ช่วย (ครูศิลปะ)

Preeyanoot

นางสาวปรียานุช  สำรวย

ครูผู้ช่วย (ครูภาษาไทย)