สอบราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารภายในโรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี

ประกาศโรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี

เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารภายในโรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี

 

590915