ตราประจำโรงเรียน

ตราประจำโรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นรูปพระพลบดีทรงช้างเอราวัณอยู่เหนือก้อนเมฆซ้อนทับอยู่บนเครื่องหมายสามห่วง (เขียว ขาว เหลือง) บรรจุอยู่ในวงรีพื้นที่สีน้ำเงิน ขอบนอกเป็นสีเหลืองทองมีชื่อสถาบันการพลศึกษาอยู่ที่ด้านบน  และมีชื่อโรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรีอยู่ที่ด้านล่างของขอบสีเหลืองทอง  และมีลายประจำยามอยู่ทั้งสองด้านระหว่างชื่อสถาบันการพลศึกษากับชื่อของโรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี

logo

ธงประจำโรงเรียน

มีสี 3 แถบ ได้แก่ แดง – ขาว – น้ำเงิน มีตราประจำโรงเรียนอยู่ตรงกลาง

color

สีประจำโรงเรียน

                สีประจำโรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี ที่ใช้ทำธงประจำโรงเรียนประกอบด้วยสี 3 สี ได้แก่

 

                       

Red

 

สีแดง

หมายถึง ความเข้มแข็งมุ่งมั่น การฝึกซ้อมกีฬา พัฒนาสู่ทีมชาติไทย

 

 

 white

 

 

สีขาว

หมายถึง ความอ่อนน้อมถ่อมตนเป็นคนดี มีน้ำใจนักกีฬา 

 

 

Blue

 

สีน้ำเงิน

หมายถึง ความหนักแน่น จงรักภักดี เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์