การแข่งขัน Smart kids show season 4 "Suphanburi Dance 2017"

 

การแข่งขัน Smart kids show season 4 "Suphanburi Dance 2017"

 

ทีมนักกีฬายิมนาสติกแอโรบิก โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี ได้รับรางวัลชนะเลิศ

ในการแข่งขัน Smart kids show season 4 "รายการแข่งขัน cover dance" "Suphanburi Dance 2017"

ในวันเสาร์ที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐

 

2 Copy