การแข่งขันกีฬาเซปัคตะกร้อเยาวชน อบจ.สุพรรณบุรี รุ่นอายุไม่เกิน ๑๘ ปี ปีที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๐

การแข่งขันกีฬาเซปัคตะกร้อเยาวชน อบจ.สุพรรณบุรี รุ่นอายุไม่เกิน ๑๘ ปี

ปีที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๐

นายอภินันท์ สีดาพงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี ได้รับเกียรติร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเซปัคตะกร้อเยาวชน

อบจ.สุพรรณบุรี รุ่นอายุไม่เกิน ๑๘ ปี ปีที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๐

ในวันอังคารที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ สนามโรงเรียนสงวนหญิง

1 Custom