กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ๒๕๖๐

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ๒๕๖๐


โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช บรมนาถบพิต

ทรงเจริญพระชนมายะ ๘๕ พรรษา จัดพิธีลงนามถว่ายพระพรชัย พิธีถวายเครื่องราชสักการะ

ในพิธีมอบประกาศเกียรติคุณแม่ดีเด่น กิจกรรมนักเรียนและพิธีรำลึกพระคุณแม่ มอบรางวัลนักเรียนประกวดเรียงความ เขียนกลอน

เขียนเรื่องจากภาพและวาดภาพพระคุณแม่22