งานเกษียณอายุราชการ ๒๕๖๐

งานเกษียณอายุราชการ ๒๕๖๐

โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี จัดงานแสดงมุฑิตาจิตและงานเกษียณอายุราชการ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

โดยมีบุคลากร ๑ ท่านคือ นายสัญชัย  เจริญสุข  ลูกจ้างประจำ ปฏิบัติหน้าที่ฝ่ายงานอาคารสถานที

ในวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๐ ณ ลานอเนกประสงค์สนามฟุตซอล

 
 

22788716 2391448521081150 6013065422022391541 n