งานเลี้ยงขอบคุณและแสดงความยินดี ๒๕๖๐

งานเลี้ยงขอบคุณและแสดงความยินดี ๒๕๖๐

โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี จัดงานเลี้ยงขอบคุณ นักกีฬา ผู้ฝึกสอน และบุคคลากร

ในการแข่งขันกีฬาต่างๆ ในภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐

วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๐ ณ ลานอเนกประสงค์ สนามฟุตซอล

 

22730636 2391456484413687 8461691744973474712 n