พิธีถวายดอกไม้จันทน์-พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ

พิธีถวายดอกไม้จันทน์-พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ

นายอภินันท์ สีดาพงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี คณะผู้บริหาร ครู

เข้าร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์-พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ

ณ บ้านมนังคศิลา กรุงเทพมหานคร และ วัดป่าเลไลย์วรวิหาร สุพรรณบุรี วันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๐

1