ร่วมกิจกรรม "ก้าวคนละก้าว"

ร่วมกิจกรรม "ก้าวคนละก้าว"

โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี ส่งนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมโครงการ "ก้าวคนละก้าว"

ของนายอาทิวราห์ คงมาลัย หรือ ตูน บอดี้แสลม ณ จังหวันสุพรรณบุรี

วันที่ ๘-๙ ธันวาคม ๒๕๖๐

1