แชมป์วอลเลย์บอลชายยุวชน "เอสโคล่า" อายุไม่เกิน ๑๖ ปี ประจำปี ๒๕๖๐

แชมป์วอลเลย์บอลชายยุวชน "เอสโคล่า" อายุไม่เกิน ๑๖ ปี ประจำปี ๒๕๖๐

โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี คว้าแชมป์วอลเลย์บอลชายยุวชน "เอสโคล่า" อายุไม่เกิน ๑๖ ปี

ประจำปี ๒๕๖๐ ครั้งที่ ๕ (ปีที่่ ๒๘) 

โดยได้รางวัลชนะเลิศ รับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

โดยชนะ โรงเรียนอัสสัมชัญ จ.กรุงเทพมหานคร 

๓-๐ เซต  ๒๕-๑๖ , ๒๕-๑๖ , ๒๕-๑๔

ผู้ฝึกสอนยอดเยี่ยม นายเจนวิทย์   โอชาอัมพวัน

นักกีฬายอดเยี่ยม นายคงกะพัน  ทองขาว

วันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ โรงยิมเนเว๊่ยมเทศบาลเมืองทุ่งสง อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช

1