ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคปฏิบัติ เพื่อเข้าเรียนโรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี ปีการศึกษา ๒๕๖๑

ประกาศโรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี

เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคปฏิบัติ

(ทดสอบความสามารถทางทักษะกีฬาและบุคลิกภาพตามชนิดกีฬาที่สมัครสอบ)

เพื่อเข้าเรียนโรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี ปีการศึกษา ๒๕๖๑

00010002000300040005000600070008000900100011001200130014001500160017001800190020002100220023