งานเลี้ยงขอบคุณและแสดงความยินดี

งานเลี้ยงขอบคุณและแสดงความยินดี นักกีฬา ผู้ฝึกสอน บุคลากร
ในการแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 21
โดยนายอภินันท์ สีดาพงษ์ ผู้อำนวยการ เป็นประธาน และ นายสมชาย ประเสิรฐศรี รองอธิการบดีสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี นางสมจิต บุญคงเสน รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร มอบเงินรางวัล ให้ผู้ฝึกสอนยอดเยี่ยม นักกีฬายอดเยี่ยม และถ้วยรางวัลรวม
ในการแข่งกีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 21 "ทุ่งสง นครศรีเกมส์" จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่ 5 ตุลาคม 2561

43346085 2658721847687148 371752878580170752 n