ประชุมผู้ปกครองและนักเรียน ภาคเรียนที่ 2

ประชุมผู้ปกครองและนักเรียน ภาคเรียนที่ 2
 วันที่ 4 พฤศจิกายน 2561 โรงเรียนกีฬาจัดประชุมผู้ปกครองและนักเรียน ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
ในเวลา 07.00 น. ให้นักเรียนและผุู้ปกครองพบครูที่ปรึกษา
และเวลา 08.30 น. โดยนายอภินันท์ สีดาพงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน นางสมจิต บุญคงเสน ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร
และพ.ต.ท.เดชฤทธิ์ สะถิตรโชติ ประธานชมรมผู้ปกครองฯ   ได้มอบนโยบายของโรงเรียน และคณะผู้บริหารของโรงเรียนกีฬา
ได้กรุณามอบเกียรติบัตร นักเรียนมีผลการเรียนดี นักกีฬาที่สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี