ร่วมกิจกรรม หมอชวนวิ่ง "No One Left Behind"

ร่วมกิจกรรม  หมอชวนวิ่ง "No One Left Behind"

โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี 
นำโดยนายสัมพันธฺ์ พิริยธำรงกุล นำคณะครู และนักเรียน
เข้าร่วมกิจกรรม หมอชวนวิ่ง "์No One Left Behind 
ในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 
ณ ถนนอาทิวราห์ จังหวัดสุพรรณบุรี
 
5