ประกาศโรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องแบบนักเรียน (ชุดกีฬา) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศโรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี 

เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องแบบนักเรียน(ชุดกีฬา)

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

a.jpg

 

aa.jpg