ประกาศโรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อนสร้างปรับปรุงสนามกีฬาลู่ยางสังเคราะห์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศโรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี   

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงสนามกีฬาลู่ยางสังเคราะห์

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

b.jpg

bb.jpg