กิจกรรมสืบสานประเพณีไทย "ลดน้ำดำหัว"

           วันที่ 3 เมษายน 2556 คณะผู้บริหาร ครู บุคลากร และนักเรียน จัดพิธีลดน้ำดำหัว ผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี
เพื่อสืบสารประเพณีไทย เนื่องในวันปีใหม่ไทย ณ โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี

56271636 2794436410782357 3159132210678726656 n

ดูภาพเพ่ิมเติม