สรุปผลการแข่งขันกีฬายูโดยุวชน-เยาวชนชิงแชมป์ประเทศไทยครั้งที่ 23

ณ จังหวัดจันทบุรี  โรงเรียนกีฬาสุพรรณได้รับรางวัล

6 เหรียญทอง 4 เหรียญเงิน 5 เหรียญทองแดง

S 8380450