ร่วมรัฐพิธีวันสำคัญ ของจังหวัดสุพรรณบุรี

วันที่ 6 เมษายน 2562  นางสมจิต บุญคงเสน รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร นำคณะครู เข้าร่วมพิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ ณ สระศักดิ์สิทธิ์ทั้งสี่ (สระแก้ว สระคา สระยมนา และสระเกษ) โดย นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธีพลีกรรมตักน้ำสรงมุรธาภิเษก และนายนิมิต วันไชยธนวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานในพิธีพลีกรรมตักน้ำอภิเษก ณ สระศักดิ์สิทธิ์ ทั้งสี่ คือ สระแก้ว สระคา สระยมนา และสระเกษ ตำบลสระแก้ว อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี โดยมีส่วนราชการและประชาชนเข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก

วันที่ 8 เมษายน 2562 บุคลากรร่วมงานรัฐพิธีทำน้ำอภิเษก ณ พระวิหารหลวงพ่อโต   วัดป่าเลไลยก์  ณ พระวิหารหลวงพ่อโต วัดป่าเลไลย์วรวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี

 และวันที่ 9 เมษายน 2562 นางสมจิต บุญคงเสน รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร นำคณะครู ร่วมพิธีการเชิญคนโทน้ำอภิเษกจากพระวิหารหลวงพ่อโต วัดป่าเลไลยก์ ไปยังกระทรวงมหาดไทย

DSC 50333