งานเกษียณอายุราชการ

โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี จัดงานเกษีียณอายุราชการ ให้กับ นายอภินันท์ สีดาพงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน นายสมพงษ์ มณีทอง

และนางสาวจำลอง หงษ์ทอง "วันวานที่พากเพียร สู่วันเกษียณที่ภาคภูมิ" กตัญญุตา มุทิตาจิต ชีวิตราชการ วันที่ 27 กันยายน 2562

 

71000761 2944271872465476 7613988499020054528 n