ครูสามัญ

 

       รูปภาพ26.jpg

      

1a   2b   3c   4d

5e   6f   7g   8h

9i   10j   11k   12l

                                                     13f.jpg   14m.jpg