ดาวน์โหลดเอกสารต่างๆ

Up

ใบงาน

ประวัติส่วนตัว ม.3
ใบงาน 1.1 โครงงานคอมพิวเตอร์
ใบงานที่ 1.2 เรื่อง ขั้นตอนการพัฒนาโครงงาน
ใบงานที่ 1.3 เรื่อง คุณลักษณะของโครงงานที่ดีและการประเมินผล
ใบงานที่ 1.4 เรื่อง การศึกษาผลกระทบของโครงงานคอมพิวเตอร์
ใบงานที่ 1.5 เรื่อง เค้าโครงของโครงงาน
 
 
Powered by Phoca Download