มีวินัย  ใฝ่เรียนรู้  คู่คุณธรรม  นำการกีฬา
ข้อมูลทั่วไป
ทำเนียบบุคลากร
::สารสัมพันธ์ ปีที่ 18
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
::มุมการศึกษา
ข่าวสารทั่วทิศ
ประชาสัมพันธ์
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเรียนโรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี
ี ปีการศึกษา 2557 สามารถสอบถามรายชื่อได้ที่ เบอร์ 035 - 545662 หรือ คลิกดูรายละเอียด
   
- ดาวน์โหลดไฟล์ ประกาศรายชื่อ
 
- ดาวน์โหลดไฟล์ รายชื่อนักเรียนสำรอง และนักเรียนที่ต้องตรวจร่างกายซ้ำ
       
ประกาศประกวดราคา
- ประกาศราคาซื้อวัสดุเครื่องบริโภค, วัสดุงานบ้านงานครัว, วัสดุเชื้อเพลิง (แก๊สหุงต้ม) คลิกที่นี่
- ประกาศราคาซื้อวัสดุเครื่องบริโภค, วัสดุงานบ้านงานครัว, วัสดุเชื้อเพลิง (แก๊สหุงต้ม)
- ประกวดราคาซื้อรถยนต์โดยสารปรับอากาศ ขนาด 40-45 ที่นั่ง 1 คัน
- ประกวดราคาซื้อวัสดุเครื่องบริโภค, วัสดุงานบ้านงานครัว, วัสดุเชื้อเพลิง (แก๊สหุงต้ม)
- ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จานวน 31 รายการ
- สอบราคาซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 7 รายการ
- ประกวดราคาซื้อวัสดุเครื่องบริโภค, วัสดุงานบ้านงานครัว, วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (แก๊สหุงต้ม)
- ประกวดราคาซื้อวัสดุเครื่องบริโภค, วัสดุงานบ้านงานครัว, วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น(แก๊สหุงต้ม)
- รายละเอียดและคุณลักษณะครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถยนต์โดยสารปรับอากาศ ขนาด 25 ที่นั่ง 1 คัน
- ประกวดราคาซื้อขายครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 8 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ภาพกิจกรรม
อยู่ในระหว่างการปรับปรุงข้อมูล
 
 
 
 
 
 
ภาพกิจกรรมโรงเรียนย้อนหลัง [more...]ว่าที่ร้อยตรี อานนท์ สำรวจการณ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน


::Download
:: เว็บไซต์เพื่อการศึกษา
:: ทีวีออนไลน์